Hedging med Obligations-Optioner : Hedging with Bond-Options

Standarden option 45496

I forbindelse med nye ændringer af nævnte direktiv bør der af hensyn til klarheden foretages en omarbejdning heraf. Direktivet indeholder derfor bestemmelser om samordning af reglerne for godkendelse af investeringsselskaber og for deres virksomhed. Det er hensigtsmæssigt kun at gennemføre den harmoniseringsgrad, der er nødvendig og tilstrækkelig for at sikre gensidig anerkendelse af godkendelserne og tilsynsordningerne; for at opnå gensidig anerkendelse inden for rammerne af det indre marked bør der træffes foranstaltninger til koordinering af definitionen af investeringsselskabers egenkapital, fastsættelse af startkapitalens størrelse og af de fælles rammer for overvågning af investeringsselskabers risici. Målene for dette direktiv, nemlig fastlæggelse af kapitalkravene til investeringsselskaber og kreditinstitutter, reglerne for beregning heraf og reglerne for tilsyn hermed, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den påtænkte foranstaltnings omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. Der bør fastsættes forskellige beløb for startkapitalens størrelse, afhængig af det udbud af aktiviteter, som investeringsselskaberne har godkendelse til at udøve. Eksisterende investeringsselskaber skal på visse betingelser have mulighed for at fortsætte deres virksomhed, også selv om de ikke overholder det minimumsbeløb for startkapitalen, der fastsættes for nye investeringsselskaber. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte strengere regler end reglerne i dette direktiv.

Recommendations

Det basale om optioner: Introduktion 6. Alligevel mængden af de forskellige værdipapirer, man har til rådighed, ender ikke der. Et andet type værdipapir, kaldet aldeles option, repræsenterer en hel verden af muligheder til de sofistikerede investorer. Kraften i optioner ligger i deres alsidighed. De giver dig mulighed for at tilpasse eller justere din position, sikke den passer med den situation, der måtte opstå.

Sprers.eu more

Moment til dags indeholder mange investorers porteføljer investeringer såsom investeringsforeningeraktier og obligationer. Men mængden af de forskellige værdipapirer, du har til rådighed, ender ikke der. Et andet type værdipapir, kaldet en forkøbsret, repræsenterer en hel verden af muligheder til de sofistikerede investorer. Kraften pr. optioner ligger i deres alsidighed. Man giver dig mulighed for at afpasse eller justere din position, så den passer med den situation, der skulle opstå. Optioner kan være lige sikke spekulative og konservative, som du ønsker. Denne alsidighed kommer dog ikke medmindre en konsekvens. Optioner er indviklede værdipapirer, og de kan være ekstremt risikofyldte. Det er derfor, du vil bemærke en disclaimer som følgende, når man handler optioner:.

390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402

Leave a Reply

Your email address will not be published.